Registered Members' List

The following list shows old registration record available with APS office.
You are kindly requested to inform phone, email and necessary changes in record. (contact: info@dnyandeep.net)
Reg. No. Name & Address
Year
Branch
Quali
Phone & Email
1062  Shirgurkar A. J.
Miraj - 416 410. 
1972  Civil  B.E. 
 
1063  Athalye Uday Yeshewant
Sahayog Nagar , Vishrambag(S), Sangli 416 415 
1972  Civil  B.E.  0
 
1064  Gurgute Chandramohan J.
Kolhapur. 
1972  Civil  B.E.  628852
 
1065  Dhekane Chandrashekhar Bhikaji
264, D Ward, Ganga Wesh,Kolhapur - 416 002. 
1972    DME,DEE  659382
 
1066  Ghare Ashok K.
Tarabai Park,Kolhapur 
1972  Civil  B.E.  655034
 
1067  Divekar Vilas Ganesh
Bhandarkar Road, Pune 4 
1972  Mechanical  B.E.  356851
 
1068  Purohit Shrikrishna Pandurang
Law College Road,Pune - 411 004. 
1972  Mechanical  B.E.  7133
 
1069  Pokale Prakash Anant
36/7, Yerandavane,Pune 411038 
1972  Mechanical  B.E. 
 
1070  Solanki Somnath Hanmantsa
Behind Asawari Chambers,College Road,Nasik 5 
1973  Mechanical  B.E.  570680
 
1071  Thatte Suhas Waman
Corner, South Shivaji Nagar,Sangli - 416 416. 
1973    DEE  72855
 
1072  Apte Deepak Vishwanath
Prabhat Road Lane 15,Pune - 411 004. 
1974  Electrical  B.E.  357873
 
1073  Mahajan Kishor Padmakar
S.T. Housing Society,Rajarampuri,Kolhapur 
1974  Civil  B.E.  26840
 
1074  Shinde Shyam Ramchandra
Tarabai Park,L.G.Thorat Road,Kolhapur - 416 003. 
1974  Civil  B.E.  659358
 
1075  Lad Dilip Vasant
Housing Society, Rajarampuri,Kolhapur 
1974  Civil  B.E.  27565
 
1076  Kelkar Vishwas Bhalchandra
Shahupuri, Opp. B.T.College,Kolhapur 
1974  Civil  B.E.  24750